Druga edycja przyznawania wyróżnień Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „LIDER innowacyjności w szkole”15 marca 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Staszowie Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł wręczyła certyfikaty i wyróżnienia „LIDER innowacyjności w szkole” dla 32 nauczycieli, którzy wyróżnili się w zakresie pisania programów oraz zastosowania innowacyjnych metod, technik i narzędzi nauczania. Działanie to odbyło się w zakresie realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach pierwszego w województwie świętokrzyskim innowacyjnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów , metod, technik i narzędzi nauczania”. Projekt trwa od marca 2010 roku i uczestniczy w nim pięć samorządów: Miasto i Gmina Staszów, Daleszyce, Sędziszów oraz Gminy Górno i Morawica. 50 szkół z ww. samorządów wyposażonych zostało w multimedialne pomoce dydaktyczne (tablica interaktywna, laptop, rzutnik), 120 nauczycieli i dyrektorów uczestniczyło w szkoleniowym wyjeździe do Finlandii, gdzie zgłębiali tajniki sukcesu edukacyjnego ludzi z tej samej branży. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli powstało 128 konspektów lekcji, 70 nagrań zajęć prowadzonych z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i form pracy z uczniem oraz 18 programów nauczania ( autorskich lub modyfikacji istniejących), które od nowego roku szkolnego znajdą zastosowanie w placówkach biorących udział w projekcie.

Nagrodzonych przez Panią Małgorzatę Muzoł – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nauczycieli oklaskiwali szacowni goście. Sławomir Meresiński – dyrektor Wydziału do Spraw Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Kielcach, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,  Henryka Markowska – wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów, Wojciech Furmanek – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Marian Buras – Wójt Gminy Morawica.

 

STASZÓW - lider innowacyjności. Efektywy nauczyciel

W imieniu Zarządu projektu składam serdeczne podziękowanie Pani Małgorzacie Kazimierskiej za piękną oprawę artystyczną uroczystości oraz bardzo sprawną organizację.   

Anna Michalska - autor i koordynator projektu.

Fotografie


Komunikat dla uczestników projektu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

w Mieście i Gminie Staszów, Daleszyce, Sędziszów,

Gminie Górno, Morawica

 W związku z podjętą współpracą w ramach realizacji projektu „Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania” pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową Państwa aktywność, udział w szkoleniach wyjazdowych oraz w szkoleniach rad pedagogicznych.

Do Państwa dyspozycji jest aktywna platforma edukacyjna systematycznie wzbogacana przez zamieszczanie nowych materiałów, a od 1 lutego 2012 r. w każdą środę od godziny 13.00 do 15.00 będzie aktywny czat z ekspertem dr Edytą Kowalczyk (strona: wiki.swietokrzyskie.edu.pl). Zachęcam szczególnie Państwa dyrektorów do podjęcia dyskusji na temat motywacji i propozycji zasad przyznawania dodatków motywacyjnych.

Zapraszam Państwa Nauczycieli do pisania i nadsyłania konspektów lekcji oraz nagrywania lekcji otwartych (nie wszystkie szkoły biorące udział w projekcie wywiązały się z tego zadania do 31 grudnia 2011 r.) Przypominam, że konspekty lekcji mogą być przygotowane przez jednego lub kilku nauczycieli (w przypadku zespołu szkół 5 konspektów lekcji ze szkoły podstawowej i 5 z gimnazjum). Powinny być w formie elektronicznej zapisane na płycie CD oraz w wersji papierowej podpisane przez autora z oznaczeniem przedmiotu, klasy i szkoły. Według wzoru: konspekt lekcji z matematyki dla klasy V,

Autor: Jan Kowalski, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górnie.

Wyrażam zgodę na publikację ww. konspektu lekcji na platformie edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Kielcach jako dobrej praktyki w zastosowaniu innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania.

Własnoręczny podpis : Jan Kowalski.

Na nagranie lekcji należy umawiać się z Panem Pawłem Szymoniakiem. pawel.szymoniak@swietokrzyskie.edu.pl

Wnioski o przyznanie wyróżnienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „LIDER INNOWACYJNOŚCI W SZKOLE” można nadsyłać do dnia 29 lutego 2012 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce. Z dopiskiem na kopercie (Anna Michalska). Druk wniosku do pobrania na platformie edukacyjnej projektu.

Koordynator projektu

Anna Maria Michalska


Pierwsze statuetki „Lider Innowacyjności w Szkole” rozdane28 listopada 2011 r. w Gimnazjum w Woli Jachowej (Gmina Górno) Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł wręczyła certyfikaty i wyróżnienia „LIDER innowacyjności w szkole” dla 28 nauczycieli, którzy wyróżnili się w zakresie pisania  programów oraz zastosowania innowacyjnych metod, technik i narzędzi nauczania.

Działanie to odbyło się w zakresie realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach pierwszego w województwie świętokrzyskim innowacyjnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów , metod, technik i narzędzi nauczania”.

Projekt trwa od marca 2010 roku i uczestniczy w nim pięć samorządów: Miasto i Gmina Staszów, Daleszyce, Sędziszów oraz Gminy Górno i Morawica. 50 szkół z ww. samorządów wyposażonych zostało w multimedialne pomoce dydaktyczne (tablica interaktywna, laptop, rzutnik), 120 nauczycieli i dyrektorów uczestniczyło w  szkoleniowym wyjeździe do Finlandii, gdzie zgłębiali tajniki sukcesu edukacyjnego ludzi z tej samej branży.

Przedstawicielom Gmin został zaproponowany system nagradzania nauczycieli (przyznawania dodatków motywacyjnych oraz przyznawania wyróżnień Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), który zakłada lepsze uposażenie osób najbardziej zaangażowanych w dynamiczny rozwój oferty edukacyjnej szkoły. Ważne jest aby placówki oświatowe nadążały za zmianami jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji. Należy dołożyć wszelkich starań aby dostępne środki multimedialne (które w całkiem przyzwoitej ilości docierają do szkół) w szerokim zakresie wykorzystywane były podczas procesu nauczania tak, aby uczeń chętnie przychodził do szkoły, a metody i formy  przekazywania informacji o świecie stały się dla niego atrakcyjne, rozwijały jego zainteresowania i pobudzały pasje.  Nie wszyscy nauczyciele i dyrektorzy łatwo przyjmują proponowane zmiany ponieważ niosą one za sobą niepopularne decyzje. W niektórych placówkach utarło się przekonanie, że wszystkim po równo znaczy sprawiedliwie i potrzeba czasu oraz rozmów i wskazywania dobrych praktyk, aby takie myślenie zmienić.

Sukcesem jest to, że odważnych pedagogów nie brakuje. Są osoby, które z zaangażowaniem poszukują nowych rozwiązań aktywizujących proces nauczania.

Do pobrania:


"Zmieniająca się szkoła" - wyróżnienie dla szkoły w Daleszycach

Szanowni Państwo


Wydział Edukacji Językowej Ośrodka Edukacji Regionalnej w Warszawie ogłosił konkurs na film amatorski i scenariusz zajęć lekcyjnych poprowadzonych metodą LdL tj. Uczenie się poprzez nauczanie. Konkurs był elementem projektu „Zmieniająca się szkoła” – realizowanego przez ORE oraz Instytut Goethego z siedzibą w Monachium. Grupa językowa z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, pod opieką p. Bożeny Kraj, postanowiła wziąć udział w tym edukacyjnym przedsięwzięciu. Lekcję z zastosowaniem tablicy interaktywnej poprowadziła uczennica Ola Ostrowska. To zadanie było jednocześnie promocją naszego europejskiego projektu eTwinning „My country through painting” , za który ta grupa uczniów otrzymała Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Filmowa lekcja zdobyła wyróżnienie, w konkursie wzięło udział 48 szkół z całej Polski. 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w ORE w Warszawie podczas ogólnopolskiej konferencji „Autonomiczny uczeń w autonomicznej szkole”. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na polskiej stronie Wydziału Edukacji Językowej oraz będą promowane w Europie. Ola i p. Bożena Kraj otrzymały upominki oraz honorowe wyróżnienia „ Nasze talenty – talent w nauczaniu”.


Pierwsze statuetki "LIDER innowacyjności w szkole" rozdane. 28 listopada 2011 r. w Gimnazjum w Woli Jachowej (Gmina Górno) Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł wręczyła certyfikaty i wyróżnienia „LIDER innowacyjności w szkole” dla 28 nauczycieli, wyróżniających się w zakresie pisania  programów nauczania oraz zastosowania innowacyjnych metod, technik i form nauczania. 

Działanie to odbyło się w zakresie realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach pierwszego w województwie świętokrzyskim innowacyjnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania”. 

"Ważne jest aby placówki oświatowe nadążały za zmianami jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji. Należy dołożyć wszelkich starań aby dostępne środki multimedialne (które w całkiem przyzwoitej ilości docierają do szkół) w szerokim zakresie wykorzystać podczas procesu nauczania tak, aby uczeń chętnie przychodził do szkoły, a metody i formy  przekazywania informacji o świecie były dla niego atrakcyjne, rozwijały jego zainteresowania i pobudzały pasje. Nie wszyscy nauczyciele i dyrektorzy łatwo przyjmują proponowane zmiany ponieważ niosą one za sobą niepopularne decyzje. W niektórych placówkach utarło się przekonanie, że wszystkim po równo znaczy sprawiedliwie i potrzeba czasu oraz rozmów i wskazywania dobrych praktyk, aby takie myślenie zmienić. Sukcesem jest to, że odważnych pedagogów nie brakuje stąd tak liczna grupa nagrodzonych" - powiedziała Anna Michalska autor i koordynator projektu.

Galeria zdjęć...

Zapis zajęć przeprowadzonych z użyciem tablicy interaktywnej

Szanowni Państwo

Przypominam iż na Platformie (dla zalogowanych użytkowników) udostępnione są zapisy video lekcji z użyciem tablicy interaktywnej otrzymanej w ramach projektu Efektywny Nauczyciel.

 

sp. Kurozwęki

 

sp. Kurozwęki

 


Innowacyjny program nauczania - przypomnienie

Szanowni Państwo

Istnieje możliwość napisania lub modyfikacji istniejącego programu nauczania w ramach realizacji projektu „ Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, w ramach priorytetu IX POKL. Program nauczania powinien być napisany lub zmodyfikowany do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub gimnazjum. Niezbędne jest aby był zgodny z obowiązującą podstawą programową. Należy zastosować się do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.Nr 89, poz. 730).Po przekazaniu na płytce, gotowego programu nauczania do Kuratorium Oświaty w Kielcach (z dopiskiem – program nauczania, imię i nazwisko oraz dane do kontaktu autora, przekazać do Anny Michalskiej), zostanie on poddany opiniowaniu przez doradcę metodycznego. Jeśli opinia będzie pozytywna, spisana zostanie umowa dotycząca publikacji programu nauczania na platformie edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Kielcach i wypłacone zostanie wynagrodzenia w kwocie 10 000 zł. Brutto(umowa o dzieło).
Program nauczania powinien zawierać opis wykorzystania przez nauczycieli tablicy interaktywnej, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, programów multimedialnych, innowacyjnych metod i form nauczania. Należy skupić się nad takim programem nauczania, który będzie dopuszczony do użytku w państwa szkole. Nie traktujemy tego działania jako konkurs. Każdy pozytywnie zaopiniowany przez metodyków program nauczania ma szansę na publikację a jego autor na wynagrodzenie. Oczekujemy na programy nauczania w terminie do 1.12.2011 r. Poprzedni termin minął 30 września 2011 r. i mamy możliwość przyjęcia za ww. wynagrodzeniem jeszcze kilkunastu programów nauczania od nauczycieli ze szkół biorących udział w naszym projekcie.
Zachęcam do korzystania z platformy e – learningowej. Aktualne są loginy i hasła z ubiegłego roku szkolnego. Osoby nowo przyjęte do pracy w szkołach lub w przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z Panem Robertem Błautem. Serdecznie zachęcam do prowadzenia lekcji otwartych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrywanie ich i publikację na stronie projektu.
W miesiącu listopadzie 2011 r. i lutym 2012 r. przyznawane będą dla nauczycieli wyróżnienia „Lider innowacyjności w szkole”(zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie projektu).


Certyfikat i statuetki "Lider Innowacyjności w Szkole"

Szanowni Pańtwo

W dziale MULTIMEDIA znajduje się regulamin przyznawania certyfikatu i statuetki "Lider Innowacyjności w Szkole". Serdecznie prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia poprzez wypełnienie umieszczonego tamże załącznika nr 1.


Ankieta dla Dyrektorów Szkół

Szanowni Pańtwo

Celem niniejszej skali jest poznanie sposobów motywowania nauczycieli do aktywnego udziału w projekcie, które stosuje Pan(i) w praktyce szkolnej. Skala służy wyłącznie celom naukowym.

Prosimy o wypełnienie ankiety


Programy nauczania - przypomnienie

Szanowni Pańtwo

Program nauczania napisany powinien być do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub gimnazjum, niezbędne jest aby był zgodny z obowiązującą podstawą programową. Należy zastosować się do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.Nr 89, poz. 730).

 Po przekazaniu na płytce, gotowego programu nauczania do Kuratorium Oświaty w Kielcach, zostanie on poddany opiniowaniu przez doradcę metodycznego. Jeśli opinia będzie pozytywna, spisana zostanie umowa dotycząca publikacji programu nauczania na platformie edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Kielcach i wypłacenia wynagrodzenia (proponowana jest kwota 10 000 zł. brutto.)

 Program nauczania powinien zawierać wykorzystanie przez nauczycieli tablicy interaktywnej, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, programów multimedialnych. Należy skupić się nad takim programem nauczania, który będzie dopuszczony do użytku przez dyrektora w konkretnej szkole na rok szkolny 2011/2012. Nie traktujemy tego działania jako konkurs. Każdy pozytywnie zaopiniowany przez metodyków program nauczania ma szansę na publikację a jego autor na wynagrodzenie. Oczekujemy na programy nauczania w kolejnych  terminach :

  II termin - do 15 czerwca 2011 r. 

 III termin - do 30 września 2011 r.


Ludzie z Kapitałem

Szanowni Państwo

W dziale MULTIMEDIA znajduję się egzemplarz biuletynu informacyjnego ŚBRR. Zachęcam do lektury artykułu opisującego nasz projekt.Pierwsze konta na platformie założone

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
biorących udział w projekcie „Efektywny N@uczyciel”

Dnia 27 listopada 2010 roku na adres e-mail Państwa szkoły zostały wysłane informacje o założonym indywidualnym koncie dyrektora (nazwa użytkownika i hasło) na platformie internetowej „Efektywny N@uczyciel”.

Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru przesyłki i uruchomienia konta.

W przypadku problemów bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (41) 342-17-83 poniedziałek-piątek 7:30–15:30 lub za pośrednictwem poczty e-mail: robert.blaut@swietokrzyskie.edu.pl.

Jednocześnie informuję, że w dziale „Ogłoszenia” na stronie wiki.swietokrzyskie.edu.pl opublikowano podstawowe informacje o Finlandii. Informacje te są dostępne po zalogowaniu na indywidualne konto na platformie internetowej.

Robert Błaut
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Konferencja Inauguracyjna

9 listopada 2010 roku (we wtorek) odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 180 osób w tym: przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy i nauczyciele placówek uczestniczących w projekcie oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz UJK.Problemy z rejestracją tablicy

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami dotyczącymi problemów w rejestracją tablic interaktywnych otrzymanych w ramach projektu, zamieszczamy (w dziale Multimedia) instrukcję rejestracji sprzętu.


Drugi etap badania

Rozpoczął się II etap testowania stworzonego systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania. Grupą docelową jest 50 dyrektorów szkół, 5 przedstawicieli organów prowadzących szkoły i 100 nauczycieli. Grupa ta została została wybrana do testowania po przeprowadzeniu diagnozy i analizy przez zespół ekspertów prowadzących badania, który wyznaczył zasady rekrutacji.


Badanie w świętokrzyskich szkołach

Rozpoczęto badania w 800 szkołach podstawowych i gimnazjach, które dadzą odpowiedź jakich bodźców motywacyjnych potrzebują świętokrzyscy nauczyciele. Po dokonaniu analizy wyników badań i zidentyfikowaniu rzeczywistych potrzeb, stworzony zostanie system motywowania nauczycieli do innowacyjności w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania. W pierwszym etapie diagnozy i analizy grupą docelową objętą badaniem będzie 800 dyrektorów i blisko 2500 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów które odpowiedzą na wysłaną do nich ankietę badawczą.