Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6 Projekty innowacyjne

Kuratorium Oświaty w Kielcach, wychodząc naprzeciw zamianom jakie dzieją się we współczesnym świecie, przygotowało innowacyjny projekt dla świętokrzyskich szkół.

Jako organ nadzoru pedagogicznego zdajemy sobie doskonale sprawę z tego jak ważna jest technologia informacyjna w nowoczesnym procesie dydaktycznym, jak wiele można zyskać stosując interaktywne metody nauczania, podnoszące skuteczność zdobywania wiedzy. Dziś trudno sobie wyobrazić szkołę zarządzaną bez użycia komputera. Sprzęt do placówek trafił już kilka lat temu – co nie znaczy oczywiście że nie ma ciągle potrzeb w tym zakresie, teraz chcielibyśmy się skupić na szerszym działaniu.

Pragniemy nauczycielom, wychowawcom, pedagogom pokazać jak używać tych technologii by zwiększyć skuteczność procesu dydaktycznego. Natomiast wraz z kadrą zarządzającą wypracować najefektywniejszy system motywowania nauczycieli do twórczej pracy.

Realizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach projekt ma unikatowy w skali kraju, innowacyjny charakter. W ramach tego zadania zostanie stworzony system motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowoczesnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania. Nie ma aktualnie w Polsce systemu który zakładał by współpracę dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły, wizytatorów Kuratorium Oświaty i metodyków nauczania w zakresie motywowania nauczycieli do podejmowania działań mających na celu stworzenie; programów, narzędzi, metod i form nauczania. Nauczyciele często nie mają motywacji do podejmowania działań dostosowujących formy i narzędzia pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

Proponujemy szkołom udział w projekcie który niesie ze sobą „świeższe” spojrzenie na kwestię motywowania pedagogów do pracy. Zakładamy że system motywacyjny który powstanie wskutek pracy wielu mechanizmów oświatowych, będzie wyróżniał i nagradzał kreatywnych, pracowitych nauczycieli.

Działania Kuratorium Oświaty w Kielcach nastawione są na polepszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach nauczania. Chcemy by Ci którzy wkładają ogrom pracy w kształtowanie młodego pokolenia, którzy podążają za zmianami w otaczającym świecie byli wyposażani w odpowiednie narzędzia pracy i właściwie motywowani do jeszcze skuteczniejszego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Lucjan Pietrzczyk
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
(fragment rozmowy inaugurującej projekt w Radiu Kielce)