Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania 

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.6 Projekty innowacyjne