Beneficjentami projektu są nauczyciele, dyrektorzy oraz organy prowadzące 50 szkół województwa świętokrzyskiego.

Wykaz szkół:
 1. Gimnazjum w Morawicy
 2. Szkoła Podstawowa w Morawicy
 3. Gimnazjum w Bilczy
 4. Szkoła Podstawowa w Bilczy
 5. Gimnazjum w Brzezinach
 6. Szkoła Podstawowa w Brzezinach
 7. Gimnazjum w Obicach
 8. Szkoła Podstawowa w Obicach
 9. Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli
 10. Gimnazjum nr 1 w Staszowie  
 11. Gimnazjum nr 2 w Staszowie  
 12. Gimnazjum w Czajkowie
 13. Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie
 14. Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie
 15. Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie
 16. Szkoła Podstawowa w Czajkowie
 17. Szkoła Podstawowa w Smerdynie
 18. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej
 19. Szkoła Podstawowa w Mostkach
 20. Szkoła Podstawowa w Wiśniowej
 21. Szkoła Podstawowa w Kurozwękach
 22. Szkoła Podstawowa w Koniemłotach
 23. Gimnazjum  w Sędziszowie
 24. Gimnazjum w Boleścicach
 25. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie
 26. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie
 27. Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
 28. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
 29. Szkoła Podstawowa w Tarnawie
 30. Szkoła Podstawowa w Mstyczowie
 31. Gimnazjum w Bęczkowie
 32. Gimnazjum w Górnie
 33. Gimnazjum w Krajnie
 34. Gimnazjum w Woli Jachowej
 35. Szkoła Podstawowa w Bęczkowie
 36. Szkoła Podstawowa w Cedzynie
 37. Szkoła Podstawowa w Górnie
 38. Szkoła Podstawowa w Krajnie
 39. Szkoła Podstawowa w Leszczynach
 40. Szkoła Podstawowa w Radlinie
 41. Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach
 42. Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej
 43. Gimnazjum w Daleszycach
 44. Gimnazjum w Sukowie
 45. Szkoła Podstawowa w Daleszycach
 46. Szkoła Podstawowa w Sukowie
 47. Szkoła Podstawowa w Borkowie
 48. Szkoła Podstawowa w Brzechowie
 49. Szkoła Podstawowa w Mójczy
 50. Szkoła Podstawowa w Niestachowie